Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras via appen IST home skola eller via kommuns hemsida.

För mer information:

https://www.almhult.se/forskolaskola/skolportalenlovledighetsjukfranvaro.1256.html